Жарқайың ауданы бойынша  білім бөлімі " Зерноград ауылының негізгі орта мектебі! коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Зерноград" отдела образования по Жаркаинскому району

СоцСети

Қамқоршылық кеңесі

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2022-2023 оқужылының 1 жартыжылдығындағы " Зерноград ауылыныңНОМ " КММ Қамқоршылықкеңесініңжұмысытуралыақпарат

Қамқоршылықкеңесөзқызметін "Қамқоршылықкеңестіңжұмысынұйымдастырудыңүлгілікқағидаларынжәне оны білім беру ұйымдарындасайлаутәртібінбекітутуралы"ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығынегізіндежүзегеасырады.

2022-2023 оқужылындамектептіңҚамқоршылықкеңесініңқұрамына 9 адамкірді: 1 ата-ана, 1 Жергіліктіатқарушыоргандардыңөкілі , 3 жекекәсіпкер, 1 поштабөлімшесініңқызметкері, 1 шаруақожалығыныңөкілі, ата-аналаркомитетініңтөрағасыжәнемектептіңҚамқоршылықкеңесініңтөрағасы.

Қамқоршылықкеңестіңотырыстарытоқсанынабірретөткізіледі, олардақаржылықсалымдардыңперспективаларықаралады, бұлміндеттітүрдехаттамадатіркеледі. ШұғылсұрақтартуындағанкездеКеңесжоспардантысжиналады.

Қамқоршыларкеңесі мен мектепәкімшілігіжұмысістегенуақыттаынтымақтастыққатынастарынқалыптастыраалды, бұл, әрине, бірлескенқызметүшінқолайлынегізболыптабылады. Мектепәкімшілігіәрдайымшақырыладыжәнеқамқоршыларкеңесініңотырыстарынақатысады.

Соныменқатар, Қамқоршыларкеңесініңтікелейқатысуыменкейбірмаңыздымәселелершешілді:ежегодно закупаются  новогодние подарки для всех учащихся школы и мини-центра;

  • жаңажылдықіс-шараларғасыйлықтарсатыпалу;
  • демеушілікқаражатесебінен "Мектепке жол-2022"акциясын өткізукезіндежалпыоқытутізіміндегіотбасыларға (рюкзактар, кеңсетауарлары) 33 100 мөлшеріндекөмеккөрсетілді
  • мектепжанындағылагерьгекелушілерүшінтегіныстықтамақұйымдастырды;
  • мектепмерейтойынаарналғаніс-шаралардыөткізуүшін сметаны төледік;
  • мектепасханасынаэлектрплитасынсатыпалу.

 

Күштіжақтары: мектептіңқамқоршылықкеңесініңдемеушілерменынтымақтастыққажәнеқаражаттартуғабелсендіқатысуы.

 

Әлсізжақтары: қамқоршылықкеңестіңжұмысыкөбінесеауылкеңесініңжұмысынабайланысты, материалдықкөмеккөлеміауылкеңесініңағымдағыжылғаақшабөлутуралышешімінебайланысты.

 

Шешімжолдары: ЕрежегесәйкесҚамқоршылықкеңестіңжұмысынжалғастыру.

Жаңартылған күні: 06.03.2023 12:08
Құрылған күні: 07.03.2023 19:07

Текст