Жарқайың ауданы бойынша  білім бөлімі " Зерноград ауылының негізгі орта мектебі! коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Зерноград" отдела образования по Жаркаинскому району

СоцСети

Қамқоршылық кеңесі

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

«Зерноград ауылы НОМ» КММ 2022-2023 оқу жылына арналған қамқоршылықкеңесініңжұмыс жоспары

Қызметініңмақсаты: білім беру мекемесінемақсаттарды, міндеттерді, жарғылықфункциялардыіскеасыруғажәнеперспективалықдамуғажәрдемдесу;

Жан-жақты, оныңішіндеқаржылықжәнематериалдықкөмеккөрсету, мектептің, оныңбілімалушылары мен қызметкерлерініңқұқықтары мен мүдделерінқұқықтыққамтамасызету, қорғаужәнеқолдау

Міндеттері:

  1.     Білім беру мекемесініңқаржылықжәнематериалдықбазасыннығайтуғажәнежетілдіругежәрдемдесу.
  2.     Мектептің, оныңбілімалушылары мен қызметкерлерініңқызметінынталандыруға, ақпараттандыруғажәненасихаттауғажәрдемдесу.
  3.     Дарындыжәнежоғарыынталыоқушылардықолдаужәнеолардыңәртүрлідеңгейдегіолимпиадалар мен конкурстарғақатысуынаықпалету.
  4.     Мектептіңәлеуметтік-мәдениіс-шараларынұйымдастыруғажәнеөткізуге, білім беру жәнетәрбиепроцесіндамытуғаықпалету.
  5.     Мектептіңқызметі мен дамуынқамтамасызетуүшінқосымшаресурстартарту.

6.       Мектептіңматериалдық-техникалықбазасынжетілдіру, оқушылардыңоқужағдайларынжақсарту.

№ р/с

Жұмыстың мазмұны

Мерзімі

 Жауапты

1.

Қамқоршылық кезеңінің жалпы жиналысы №1:

 1.Қамқоршылық кеңес құрамының 2022/2023 оқу жылында өзгеруі туралы.

 2. 2022/2023 оқужылындақамқоршылықкеңестіңжұмысынұйымдастырутуралы

 3.  Білім беру мекемесінжаңаоқужылынадайындаубойыншажазғыкезеңдежүргізілгенжөндеужұмыстарытуралы (есеп).

Қыркүйек

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы,

білім беру мекемесінің директоры

2.

Қамқоршылықкеңестіңжалпыжиналысы№2:

1. Білім беру мекемесіндебалалардыңжаңажылдықмерекелерінөткізутуралы.

2. Оқушылардыыстықтамақпенқамтутуралы.

Желтоқсан

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы,

білім беру мекемесінің директоры

3.

№3 қамқоршылықкеңесініңжалпыжиналысы:

1.  2022-2023 жылдарыаумақтыабаттандыружөніндегііс-шаралардыөткізутуралы

2. Жаңаоқужылынадайындықтуралы. Жөндеужұмыстарынжоспарлау

3. 2022/2023 оқужылындағықамқоршылықкеңестіңжұмысытуралы. Кеңесқаражатынесепкеалужәнежұмсау.

мамыр

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы,

білім беру мекемесінің директоры

4.

Қамқоршылықкеңестің 2022/2023 оқужылындағыжұмысытуралыжалпымектепішіліката-аналаржиналысындағыесеп

тамыз

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы,

 

Жаңартылған күні: 06.03.2023 11:59
Құрылған күні: 07.03.2023 19:08

Текст